Lespraktijk voor yoga & welzijn van Mike Hartog in Rotterdam-Zuid.

Sinds 1996

Sinds 1996 verzorg ik met veel plezier yogalessen in scholen, gevangenissen en ziekenhuizen, voor welzijnsorganisaties en vanuit de lesruimte in mijn eigen huis. Yoga is voor mij een manier van leven, van bewust in het dagelijks leven staan.

Via Verdieping51 deel ik mijn ervaring met yoga graag met anderen. Daarbij stel ik mijzelf de vraag welke bijdrage yoga kan leveren aan het dagelijks leven van ieder mens, opdat de rijkdom en veelzijdigheid van het leven dag in dag uit ervaren kan worden; fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel.

De yogalessen worden aangeboden in een herkenbaar en toegankelijk programma dat gebruik maakt van beproefde methoden en technieken uit de rijke yoga-traditie om hoofd, handen en hart bij elkaar te brengen.

Een programma met een gedegen opbouw dat mensen in staat stelt om op vaste tijden, met regelmaat, yoga te beoefenen en daadwerkelijk te ervaren.

Een programma dat tegemoetkomt aan de behoeften in de moderne samenleving, dat de kwaliteit van het dagelijks leven ondersteunt en verhoogt en van gemakkelijke toepasbare adviezen voorziet.

Een programma waarin diepgang vanzelfsprekend is.

Verdieping51 verzorgt yogalessen, zowel via het Livestream Yoga Programma, als op locatie voor organisaties in de regio én in de lesruimte vanuit Rotterdam-Zuid.

top-view-of-wood-logs

Yoga en dagelijks leven

Yoga en de praktijk van het dagelijks leven zijn traditiegetrouw onlosmakelijk verbonden. De yogalessen beïnvloeden het dagelijks leven en de ervaringen van het leven van alledag resoneren tijdens de yogalessen. Persoonlijke ervaring en regelmatige beoefening maken yoga tot wetenschap van het juiste leven. Een levende wijsheid, waarin gedachte, woord en daad bij elkaar komen. Een natuurlijke en harmonieuze verbinding van hoofd, handen en hart.

Yoga Dichtbij

Yoga dichtbij is een Yoga Livestream Programma dat bij uitstek geschikt is om de yogalessen te integreren in het dagelijks leven. U kunt het programma volgen vanuit uw eigen huis, met de vertrouwde regelmaat van vaste lestijden, in het gezelschap van medecursisten. Het programma is toegankelijk en herkenbaar, waardoor U gaandeweg een gewaarzijn ontwikkelt van de onderlinge samenhang van emotionele, mentale en fysieke lagen zodat dit gewaarzijn de meer verfijnde delen van het dagelijks leven inzichtelijk maakt.
top-view-of-tree-bark